Share

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน Booming Thaidham" ครั้งที่ 27 ณ เลค เฮเวน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2020 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Embrace of Love กลางดงรัก"