Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงไต
ราคาสมาชิก ฿ 1,280
ราคาพิเศษ ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงสายตา-บำรุงไต
ราคาสมาชิก ฿ 1,580
ราคาพิเศษ ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดบำรุงตับ-ไต กระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต