Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มน้ำตาล และไขมันในเลือดสูง
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ปรับสมดุลน้ำตาล และไขมันในเลือด-ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
ราคาพิเศษ ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลน้ำตาล-ไขมันในเลือดสูง-ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ในกรณีน้ำตาลสูงมาก