Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงหัวใจ และหลอดเลือด
ราคาสมาชิก ฿ 1,380
ราคาพิเศษ ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงหัวใจ
ราคาสมาชิก ฿ 1,880
ราคาพิเศษ ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ
ราคาสมาชิก ฿ 3,740
ราคาพิเศษ ฿ 3,300
โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระดูก-ข้อต่อ
ราคาสมาชิก ฿ 1,930
ราคาพิเศษ ฿ 1,650
โปรโมชั่นชุด อายุวัฒนะ
ราคาสมาชิก ฿ 1,930
ราคาพิเศษ ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดบำรุงหัวใจ และหลอดเลือด
ราคาสมาชิก ฿ 2,430
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดสุดยอด สมอง-หัวใจ-ไต
ราคาสมาชิก ฿ 1,350
ราคาพิเศษ ฿ 1,200
ราคาสมาชิก ฿ 3,000
ราคาพิเศษ ฿ 2,800