Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - 6 ชุดโปรโมชั่นต้านหวัด และไข้หวัดใหญ่ด้วย Bowis IM
ราคาสมาชิก ฿ 1,980
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่
ราคาสมาชิก ฿ 2,360
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่
ราคาสมาชิก ฿ 3,000
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด ไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19
ราคาสมาชิก ฿ 2,350
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดกระตุ้นภูมิต้านทาน ป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ติดหวัดง่าย และภูมิต้านทานไม่แข็งแรง
ราคาสมาชิก ฿ 2,580
ราคาพิเศษ ฿ 2,200
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้
ราคาสมาชิก ฿ 2,850
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดร่วมรักษาหวัด และไข้หวัดใหญ่