Share
โปรโมชั่นประจำเดือน
Five Stars Promotions 6 ชุดโปรโมชั่น ชุดมาต้าน COVID-19 กันเถอะ
ราคาขาย ฿ 2,800
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัส-ย้อนวัย-บำรุงสมอง-ต้านมะเร็ง
ราคาขาย ฿ 2,150
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัส-สุดยอดกระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,980
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัส และแบคทีเรีย
ราคาขาย ฿ 2,000
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 2,700
ราคาสมาชิก ฿ 2,600
โปรโมชั่น ชุดป้องกันมะเร็ง และ เนื้องอก
ราคาขาย ฿ 1,500
ราคาสมาชิก ฿ 1,450
โปรโมชั่นชุด ล้างพิษเกษตรกรไทย-สารเคมี-ยาปราบศัตรูพืช
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงหัวใจ และหลอดเลือด
ราคาขาย ฿ 1,380
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงหัวใจ
ราคาขาย ฿ 1,880
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ
ราคาขาย ฿ 2,030
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ลดน้ำหนัก
ราคาขาย ฿ 1,930
ราคาสมาชิก ฿ 1,650
โปรโมชั่นชุด อายุวัฒนะ
ราคาขาย ฿ 1,450
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุด คู่อัศจรรย์ใจ หัวใจแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 1,930
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดบำรุงหัวใจ และหลอดเลือด
ราคาขาย ฿ 2,680
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดคู่อัศจรรย์ใจ หัวใจแข็งแรง หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 2,430
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดสุดยอด สมอง-หัวใจ-ไต
ราคาขาย ฿ 2,180
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด – หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 2,150
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ลดเลือดหนืด
ราคาขาย ฿ 1,300
ราคาสมาชิก ฿ 1,250
โปรโมชั่นชุด บำรุงสมอง-หัวใจ-หลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมันในเลือด-ลดอักเสบ
โปรโมชั่น กลุ่มเพิ่มพลังงานหัวใจ
ราคาขาย ฿ 2,650
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดสี่สหายบำรุงหัวใจ
ราคาขาย ฿ 1,350
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่น ชุดเพิ่มพลังงานหัวใจ
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงตับ-ไต
ราคาขาย ฿ 2,250
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่นชุดซ่อมแซมตับ
ราคาขาย ฿ 2,780
ราคาสมาชิก ฿ 2,650
โปรโมชั่นชุดบำรุงตับ ไต สร้างกล้าม ย้อนวัย
ราคาขาย ฿ 1,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุดบำรุงตับ ล้างพิษตับ
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงไต
ราคาขาย ฿ 1,280
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงสายตา-บำรุงไต
ราคาขาย ฿ 1,580
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดบำรุงตับ-ไต กระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต
ราคาขาย ฿ 2,400
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่น ชุดบำรุงซ่อมแซมตับ-ไต ย้อนวัย
โปรโมชั่น กลุ่มน้ำตาลในเลือดสูง
ราคาขาย ฿ 2,000
ราคาสมาชิก ฿ 1,950
โปรโมชั่นชุด ปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด-ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ควบคุมน้ำหนัก
ราคาขาย ฿ 1,880
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด - ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ปกป้องหลอดเลือด ลดเลือดหนืด
โปรโมชั่น กลุ่มน้ำตาล และไขมันในเลือดสูง
ราคาขาย ฿ 2,100
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ปรับสมดุลน้ำตาล และไขมันในเลือด-ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง
โปรโมชั่น กลุ่มความดันโลหิตสูง
ราคาขาย ฿ 1,280
ราคาสมาชิก ฿ 900
โปรโมชั่น ชุดไขมัน-หลอดเลือด-ความดัน
ราคาขาย ฿ 2,000
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดสุดยอดไขมัน-หลอดเลือด-ความดัน
โปรโมชั่น กลุ่มไขมันในเลือดสูง
ราคาขาย ฿ 1,200
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่น ชุด Double Garlic Plus ปรับสมดุลไขมันในเลือด-ความดัน
ราคาขาย ฿ 1,600
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดปรับสมดุลไขมัน-ความดัน-ลดเลือดหนืด
ราคาขาย ฿ 2,100
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน
ราคาขาย ฿ 2,500
ราคาสมาชิก ฿ 2,450
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน-กระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,750
ราคาสมาชิก ฿ 1,650
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลไขมันในเลือดสูง ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงสมอง
ราคาขาย ฿ 1,180
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงสมองและหลอดเลือด
ราคาขาย ฿ 1,330
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นบำรุงสมอง-หัวใจและหลอดเลือด
ราคาขาย ฿ 1,000
ราคาสมาชิก ฿ 980
โปรโมชั่น ชุดเพิ่มความจำ เพิ่มพลังสมอง
ราคาขาย ฿ 1,680
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่น ชุดจำดี-หลอดเลือดดี ป้องกันอัลไซม์เมอร์
ราคาขาย ฿ 1,650
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่น ชุดสมองดี จำดี ป้องกันอัลไซม์เมอร์
ราคาขาย ฿ 1,300
ราคาสมาชิก ฿ 1,250
โปรโมชั่นชุด Double Fisher Fish
ราคาขาย ฿ 2,050
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ซ่อมแซมสมองเพิ่มไอคิว ร่วมบำบัด และป้องกันความจำเสื่อมอัลไซม์เมอร์
ราคาขาย ฿ 2,500
ราคาสมาชิก ฿ 2,450
โปรโมชั่นชุด ซ่อมสมองที่บาดเจ็บจากสมองขาดเลือด โรคของหลอดเลือด หรือสมองได้รับบาดเจ็บ
โปรโมชั่น กลุ่มผ่อนคลาย ต้านซึมเศร้า
ราคาขาย ฿ 900
ราคาสมาชิก ฿ 860
โปรโมชั่น ชุดDouble Eazy
ราคาขาย ฿ 1,100
ราคาสมาชิก ฿ 1,050
โปรโมชั่น ชุดผ่อนคลาย ต้านซึมเศร้า
ราคาขาย ฿ 1,750
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่น ชุดผ่อนคลาย-ต้านซึมเศร้า-หน้าใส ไร้สิว ฝ้า
โปรโมชั่น กลุ่มช่วยการนอนหลับ
ราคาขาย ฿ 1,430
ราคาสมาชิก ฿ 1,350
โปรโมชั่น ชุดหลับสบาย คลายเครียด
ราคาขาย ฿ 3,380
ราคาสมาชิก ฿ 3,000
โปรโมชั่น ชุดหลับสบาย ย้อนวัยกับ GT Mac
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงสุขภาพดวงตา
ราคาขาย ฿ 3,380
ราคาสมาชิก ฿ 3,200
โปรโมชั่นชุดแนะนำตาไม่คมชัด
ราคาขาย ฿ 3,000
ราคาสมาชิก ฿ 2,800
โปรโมชั่นชุดแนะนำตาแห้ง ตาอ่อนล้า
ราคาขาย ฿ 3,080
ราคาสมาชิก ฿ 2,800
โปรโมชั่นชุดสายตา-สมอง-หลอดเลือด
โปรโมชั่น กลุ่มภูมิแพ้-ภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุด บอกลาภูมิแพ้
ราคาขาย ฿ 2,000
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,130
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด เสริมสร้างภูมิต้านทาน ต้านไวรัส
โปรโมชั่น กลุ่มซ่อมแซมร่างกาย
ราคาขาย ฿ 1,780
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุด ซ่อมแซมร่างกาย-ปกป้องหลอดเหลือด
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงเลือด
ราคาขาย ฿ 1,660
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดบำรุงหลอดเลือด-บำรุงเลือด
โปรโมชั่น กลุ่มลดอักเสบ-ลดบวม
ราคาขาย ฿ 1,300
ราคาสมาชิก ฿ 1,250
โปรโมชั่นชุด Double Fisher EPA
ราคาขาย ฿ 1,330
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุด ลดอักเสบหลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 1,380
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่น ชุดลดต่อมลูกหมากอักเสบ สิวอักเสบ หน้าใส หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 1,400
ราคาสมาชิก ฿ 1,350
โปรโมชั่น ชุดDouble Lycopene EPA
โปรโมชั่น กลุ่มข้อเสื่อม-เข่าเสื่อม
ราคาขาย ฿ 1,600
ราคาสมาชิก ฿ 1,550
โปรโมชั่น ชุดซ่อมแซมข้ออักเสบ ลดปวด ลดบวม
ราคาขาย ฿ 1,730
ราคาสมาชิก ฿ 1,700
โปรโมชั่นชุด ซ่อมข้อ-บำรุงกระดูก
ราคาขาย ฿ 1,700
ราคาสมาชิก ฿ 1,580
โปรโมช่นชุด ซ่อมข้อต่อ-ลดปวด
โปรโมชั่น กลุ่มต้านมะเร็ง
ราคาขาย ฿ 2,130
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ต้านมะเร็ง-บำรุงร่างกาย-บำรุงหลอดเลือด (มะเร็งปอด มะเร็งตับ ล้างพิษตับ)
ราคาขาย ฿ 2,600
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุด ต้านมะเร็งจากสารสกัดขิงและขมิ้น
ราคาขาย ฿ 2,300
ราคาสมาชิก ฿ 2,250
โปรโมชั่นชุด สามแรงแข็งขันต้านมะเร็ง (งานวิจัยเสริมฤทธิ์กันในมะเร็งเต้านม)
ราคาขาย ฿ 2,550
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดต้านมะเร็งฮอร์โมน
ราคาขาย ฿ 2,750
ราคาสมาชิก ฿ 2,700
โปรโมชั่นชุด ต้านมะเร็ง และเนื้องอก
โปรโมชั่น กลุ่มเพิ่มพลังงาน-เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ราคาขาย ฿ 1,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดวัยทองในหญิง-ชุดหญิงอารมณ์ดี
ราคาขาย ฿ 1,380
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดวัยทองในหญิง-ชุดหญิงฟิตกระชับ
ราคาขาย ฿ 1,530
ราคาสมาชิก ฿ 1,200
โปรโมชั่นชุดหน้าใส-ไร้ฝ้าสิบห้าอีกครั้ง
ราคาขาย ฿ 1,400
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุด Double Feminus
ราคาขาย ฿ 1,700
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุด ดับเบิ้ลพูรา
ราคาขาย ฿ 1,530
ราคาสมาชิก ฿ 1,450
โปรโมชั่นชุด สาวอารมณ์ดี ผิวสวย
ราคาขาย ฿ 2,650
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุด ตับ-ไต-หัวใจ-หลอดเหลือด
ราคาขาย ฿ 2,250
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดสมรรถนะ บำรุงหลอดเลือด
โปรโมชั่น กลุ่มย้อนวัย
ราคาขาย ฿ 3,080
ราคาสมาชิก ฿ 2,800
โปรโมชั่นชุดย้อนวัย ใส สวย หลอดเลือดแข็งแรง
โปรโมชั่น กลุ่มต้านไวรัส
ราคาขาย ฿ 1,780
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย สวยใส สุขภาพดี
ราคาขาย ฿ 2,080
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดย้อนวัย-ควบคุมน้ำหนัก-ป้องกันมะเร็ง
ราคาขาย ฿ 1,960
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดล้างพิษลำไส้ใหญ่
ราคาขาย ฿ 2,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัส และแบคทีเรีย กระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,960
ราคาสมาชิก ฿ 1,850
โปรโมชั่นชุดต้านไวรัส-บอกลาหอบหืด-ภูมิแพ้
ราคาขาย ฿ 1,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุดต้านไวรัส-บอกลาภูมิแพ้-กระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 760
ราคาสมาชิก ฿ 700
โปรโมชั่นคู่ประหยัด ต้านไวรัส กระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 1,780
ราคาสมาชิก ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุดป้องกันไวรัส-กระตุ้นภูมิต้านทาน-ผมสวย
ราคาขาย ฿ 760
ราคาสมาชิก ฿ 700
โปรโมชั่นชุด Double Zinc Pluz
ราคาขาย ฿ 1,130
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุด คู่สร้างภูมิต้านทาน
โปรโมชั่น กลุ่มผิวสวย
ราคาขาย ฿ 1,380
ราคาสมาชิก ฿ 1,000
โปรโมชั่น ชุด Double Grape Seed หน้าใส-ไร้ฝ้า
ราคาขาย ฿ 3,080
ราคาสมาชิก ฿ 2,950
โปรโมชั่น ชุดสวย ใส หน้าเรียว
ราคาขาย ฿ 1,980
ราคาสมาชิก ฿ 1,550
โปรโมชั่นชุด ผิวสวย - หน้าใส - หุ่นเพรียวเรียวกระชับ - หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 2,600
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
โปรโมชั่นชุด Double Lessy
ราคาขาย ฿ 1,980
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดผิวสาว ตึงสวย เนียนใส ลดเลือนฝ้า หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 2,600
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
โปรโมชั่น ชุดผิวสาว ตึงสวย แก้ปัญหา สิว ฝ้า หน้าไม่เรียบ
ราคาขาย ฿ 1,660
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดลดเลือน ฝ้า กระ รอยด่างดำ
โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงผม
ราคาขาย ฿ 1,060
ราคาสมาชิก ฿ 800
โปรโมชั่นชุดหน้าใส-ไร้สิว-ผมสวย
ราคาขาย ฿ 1,880
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดผมขึ้น-ผมสวย
โปรโมชั่น กลุ่มลดน้ำหนัก
ราคาขาย ฿ 4,800
ราคาสมาชิก ฿ 4,200
โปรโมชั่นชุดเผาไขมัน-กระตุ้น โกรท ฮอร์โมน
ราคาขาย ฿ 3,200
ราคาสมาชิก ฿ 3,000
โปรโมชั่นชุดเผาไขมัน-ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้
ราคาขาย ฿ 1,350
ราคาสมาชิก ฿ 1,250
โปรโมชั่นชุด เผาให้ผอม ก่อนออกกำลังกาย คู่จิ้นคีโต
ราคาขาย ฿ 1,450
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุดลดอักเสบ-ลำไส้แปรปรวน-ภูมิแพ้ตัวเอง
ราคาขาย ฿ 2,400
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นการเผาผลาญ-ลดการดื้ออินซูลิน
ราคาขาย ฿ 1,760
ราคาสมาชิก ฿ 1,650
โปรโมชั่น กลุ่มสร้างกล้ามเนื้อ
ราคาขาย ฿ 2,480
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ปกป้องหลอดเลือด
ราคาขาย ฿ 3,150
ราคาสมาชิก ฿ 2,600
โปรโมชั่นชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นโกรท ฮอร์โมน
โปรโมชั่น กลุ่มลดอาการลำไส้แปรปรวน
ราคาขาย ฿ 1,600
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่น ชุด Double Bowis
โปรโมชั่น กลุ่มล้างพิษ
ราคาขาย ฿ 2,100
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุด ล้างพิษตับ
ราคาขาย ฿ 1,760
ราคาสมาชิก ฿ 1,700
โปรโมชั่นชุด เกรฟซีดขมิ้นชัน สองแรงแข็งขันต้านมะเร็ง ล้างพิษตับ
ราคาขาย ฿ 1,680
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดล้างพิษโลหะหนัก
ราคาขาย ฿ 1,950
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดล้างพิษปอด
โปรโมชั่น กลุ่ม Defini Lover
ราคาขาย ฿ 1,950
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุด ทริปเปิ้ล โบวี่
ราคาขาย ฿ 2,040
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ทริปเปิ้ลกลูต้า
ราคาขาย ฿ 1,950
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่น ชุด Triple Green Tea
โปรโมชั่น กลุ่มเพื่อลูกรัก
ราคาขาย ฿ 2,680
ราคาสมาชิก ฿ 2,600
โปรโมชั่นชุดสร้างความสูง ลูกรัก
ราคาขาย ฿ 850
ราคาสมาชิก ฿ 800
โปรโมชั่นชุดสร้างอัจฉริยะให้ลูกรัก
Thaidham Cosmed Special Promotion
ราคาขาย ฿ 1,200
ราคาสมาชิก ฿ 950
โปรโมชั่นชุดสุดยอดสารอาหารบำรุงผมสำหรับผมเสียจากการทำสี ความร้อนจากการทำผม หรือสารเคมี ผมนุ่มสลวยเป็นประกายเงางาม รากผมแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 1,150
ราคาสมาชิก ฿ 980
โปรโมชั่นชุดป้องกันผมร่วง กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
ราคาขาย ฿ 2,650
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
โปรโมชั่นชุดผมดกดำ ป้องกันผมร่วง กระตุ้นผมขึ้น
ราคาขาย ฿ 1,750
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดหน้าใส ไร้สิว ผิวกระชับ ลดเลือนริ้วรอย และรอยด่างดำ
ราคาขาย ฿ 1,060
ราคาสมาชิก ฿ 950
โปรโมชั่น ชุดหน้าขาวใส ลดเลือนฝ้า และ รอยด่างดำ ปกป้องผิวจากแสงแดด
ราคาขาย ฿ 840
ราคาสมาชิก ฿ 800
โปรโมชั่นชุดลดอักเสบ หน้าใส-ไร้สิว
ราคาขาย ฿ 1,490
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุดหน้าเกลี้ยงเกลา ลดสิวอักเสบ หน้าใส-ไร้สิว
ราคาขาย ฿ 1,040
ราคาสมาชิก ฿ 950
โปรโมชั่นชุดหน้าใสไร้สิว-ไร้ริ้วรอยแผลเป็นจุดด่างดำจากสิว
ราคาขาย ฿ 810
ราคาสมาชิก ฿ 750
โปรโมชั่นชุดหน้าสะอาด นุ่มนวล-ผมสะอาด นุ่มนวล
ราคาขาย ฿ 1,910
ราคาสมาชิก ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุด ลดเลือนฝ้า รอยด่างดำ ทั้งกิน ทั้งทา
ราคาขาย ฿ 1,350
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุดปกป้องผิวจากแสงแดด ทั้งภายนอก และภายใน
ราคาขาย ฿ 2,080
ราคาสมาชิก ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดหน้าใสไร้ฝ้า ลดเลือนริ้วรอย สำหรับผิวมันและผิวผสม รวมทั้งผิวเป็นสิวง่าย
ราคาขาย ฿ 1,630
ราคาสมาชิก ฿ 1,450
โปรโมชั่นชุดหน้าใส ไร้ฝ้า ลดเลือนริ้วรอย สำหรับผิวแห้ง
ราคาขาย ฿ 700
ราคาสมาชิก ฿ 650
โปรโมชั่นชุดผมนุ่มเป็นเงางาม ซ่อมผมแตกปลาย ผมทิ้งตัวไม่พันกัน
โปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ประจำเดือน
ราคาขาย ฿ 1,490
ราคาสมาชิก ฿ 1,100
ราคาขาย ฿ 2,700
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
ราคาขาย ฿ 1,590
ราคาสมาชิก ฿ 1,350
โปรโมชั่น TDA Fiber Pluz
ราคาขาย ฿ 2,300
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดดูแลลำไส้ด้วยจุลชีพตัวดี และสุดยอดอาหารเลี้ยงเชื้อ
ราคาขาย ฿ 2,600
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
โปรโมชั่นชุดบำรุงจุลชีพตัวดี ช่วยระบาย ปรับสมดุลไขมัน และน้ำตาลในเลือด
โปรโมชั่น Collagen SAB
ราคาขาย ฿ 1,660
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุดทั้งใส ทั้งตึง
ราคาขาย ฿ 1,860
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดกระดูกและข้อต่อแข็งแรง
ราคาขาย ฿ 1,360
ราคาสมาชิก ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุดเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจน กระตุ้นภูมิต้านทาน
ราคาขาย ฿ 3,740
ราคาสมาชิก ฿ 3,300
โปรโมชั่นชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระดูก-ข้อต่อ
ราคาขาย ฿ 1,830
ราคาสมาชิก ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดเสริมสร้าง-ซ่อมแซมข้อต่อ
ราคาขาย ฿ 1,730
ราคาสมาชิก ฿ 1,700
โปรโมชั่นชุดเสริมสร้าง-ซ่อมแซมข้อต่อ-ลดปวด-ลดอักเสบ
โปรโมชั่น CLA Mac
ราคาขาย ฿ 2,080
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดร่วมด้วยช่วยเผา
ราคาขาย ฿ 2,400
ราคาสมาชิก ฿ 2,200
โปรโมชั่นชุด Double CLA Mac