ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

September 2560

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

TDA Protocol II ชุดซ่อมตับ-ซ่อมไต
สำนักงานใหญ่ไทยธรรม ซ.นวลจันทร์50
เวลา 10.00 น.-16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

TDA Protocol II ชุดซ่อมตับ-ซ่อมไต
สำนักงานใหญ่ไทยธรรม ซ.นวลจันทร์50
เวลา 10.00 น.-16.00 น.

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

TDA Protocol II ชุดซ่อมตับ-ซ่อมไต
โรงแรมเอสทาราแกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 10.00 น.-16.00 น.