Share

ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

March 2561


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

พิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
อ.เมือง จ.นครนายก
เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องโนอาร์ 2 มอนเทอร์เร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
เวลา 12.00-16.30 น.


วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม เพื่อนเดินทาง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา เวลา 13.00-17.00 น.


วันอาทิตย์ที่่ 25 มีนาคม 2561

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม โรงแรมแมนดี้นก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เวลา เวลา 13.00-17.00 น.