Share

ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

May 2018


วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018

Thaidham Business Training สำหรับมือใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ไทยธรรมฯ (สำนักงานใหญ่) ซ.นวลจันทร์ 50
เวลา 10.00 16.00 น.


วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุมกรมหลวงชุมพรปากน้ำหลังสวน เรือจำลองจักรีนฤเบศ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เวลา 12.00-16.00 น.


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

พิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม
อ.เมือง จ.ชลบุรี
เวลา 09.09 น.เป็นต้นไป


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม อ.เมือง จ.ชลบุรี
เวลา 13.00-16.00 น.


June 2018


วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018

TDA Protocol III
ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ไทยธรรมฯ (สำนักงานใหญ่) ซ.นวลจันทร์ 50
เวลา 09.00 16.30 น.


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ห้องประชุมโรงแรมวินชกานต์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เวลา 12.30 16.00 น.