ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

February 2561


วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม โรงแรมวินชกานต์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เวลา 13.00 น.-17.00 น.


วันศุกร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนาผู้นำ TDA Boooming ครั้งที่ 23
ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา