Share

หมอนกายภาพไวทอป (VITOP HEALTHY FOAM PILLOW )

ราคาขาย : ฿ 4,500

ราคาสมาชิก : ฿ 3,600

คะแนนธุรกิจ : 3,600

คะแนนคอมมิชชั่น : 1,800

Description

วิธีใช้ :
หนุนศีรษะเวลานอน
คุณสมบัติ :
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศรีษะ ช่วยอาการเมื่อยล้าบริเวณต้นคอ รูปทรงถูกออกแบบเฉพาะสำหรับการรองรับกระดูกต้นคอ และศีรษะ แนะนำในผู้ที่นอนไม่หลับ มีปัญหาบริเวณศีรษะและกระดูกต้นคอ และมีปัญหาการไหลเวียนเลือดบริเวณศีรษะ
ราคาขาย : 4,500 บาท
ราคาสมาชิก : 3,600 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 votes)