Share

หมวกไวทอป(VITOP HEALTHY BARET)

ราคาขาย : ฿ 1,500

ราคาสมาชิก : ฿ 1,200

คะแนนธุรกิจ : 1,200

คะแนนคอมมิชชั่น : 700

Description

วิธีใช้ :
สำหรับศีรษะ
คุณสมบัติ :
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บริเวณศีรษะ แนะนำในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ สมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือดในสมอง
ราคาขาย : 1,500 บาท
ราคาสมาชิก : 1,200 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 votes)