Share

หมอนหนุนคอเล็กไวทอป

588 votes

ราคาขาย : ฿ 1,250

ราคาสมาชิก : ฿ 950

คะแนนธุรกิจ : 950

คะแนนคอมมิชชั่น : 615

Description

วิธีใช้ :
หนุนศีรษะ
คุณสมบัติ :
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณศรีษะ ช่วยอาการเมื่อยล้าบริเวณคอ ท้ายทอย และศีรษะ ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการอักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อขณะขับรถ
ราคาขาย : 1,250 บาท
ราคาสมาชิก : 950 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 5.0 out of 5 (588 votes)