Share

เครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ไวทอป ชุดพรีฟิวเตอร์

ราคาขาย : ฿ 45,000

ราคาสมาชิก : ฿ 38,000

คะแนนธุรกิจ : 38,000

คะแนนคอมมิชชั่น : 0

Description

ประกอบ ด้วย ตัวกรองน้ำ (ผงถ่าน และ เกลือเงินบริสุทธิ์) เครื่องทำประจุไฟฟ้า เครื่องฉายรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต มันสามารถผลิตน้ำด่างโมเลกุลขนาดเล็กที่มีประจุลบ โดยการกรอง การทำประจุ และ การฆ่าเชื้อโรค
น้ำ ด่างโมเลกุลเล็กประจุลบ ที่ผลิตจาก VITOP WATER IONIZER เป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ปลอดภัย สามารถแพร่ผ่านผนังเซลล์ได้ดี  ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และ กระตุ้นการเผาผลาญของเซลล์  ประจุลบบนโมเลกุลของน้ำช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ชะลอความชรา ป้องกันร่างกายจาก    โรคมะเร็ง และโรคแห่งความเสื่อมหลายชนิด
   
ราคาขาย : 45,000 บาท
ราคาสมาชิก : 38,000 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 votes)