Share

ที่รัดเอวไวทอป (VITOP HEALTHY WAIST SUPPORT)

ราคาขาย : ฿ 2,450

ราคาสมาชิก : ฿ 1,950

คะแนนธุรกิจ : 1,950

คะแนนคอมมิชชั่น : 1,130

Description

วิธีใช้ :
สำหรับเอว
คุณสมบัติ :
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเอว และช่วงท้อง แนะนำในผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง และปวดประจำเดือน
ราคาขาย : 2,450 บาท
ราคาสมาชิก : 1,950 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 votes)