Share

ข่าวดี! สำหรับสมาชิกไทยธรรม และผู้ที่สนใจทุกท่าน วันนี้ไทยธรรมเปิดอบรมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศูนย์จำหน่ายไทยธรรม ดังต่อไปนี้

ศูนย์จำหน่ายไทยธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

จัดอบรมโดย
- คุณฉัตรปวีณ์ คำชุ่ม ผู้บริหารตำแหน่งเพชร และผู้อำนวยการศูนย์ไทยธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- คุณมนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์ ผู้บริหารตำแหน่งเพชร
- อาจารย์ธกร กันฒะวงศ์ ผู้บริหารตำแหน่งเพชร

ศูนย์จำหน่ายไทยธรรม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502

จัดอบรมโดย
คุณมินทร์ลดา ฮกชุน ผู้บริหารตำแหน่งเพชรบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ไทยธรรม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี