Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มภูมิแพ้-ภูมิต้านทาน
ราคาสมาชิก ฿ 1,360
ราคาพิเศษ ฿ 1,300
โปรโมชั่นชุด บอกลาภูมิแพ้
ราคาสมาชิก ฿ 1,130
ราคาพิเศษ ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด เสริมสร้างภูมิต้านทาน ต้านไวรัส
ราคาสมาชิก ฿ 3,200
ราคาพิเศษ ฿ 2,800
โปรโมชั่นชุด Double Bowis IM ต้านหวัด ไข้หวัดใหญ่ ดูแลลำไส้ด้วยจุลชีพตัวดี