Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - 6 ชุดโปรโมชั่นมากระตุ้นภูมิต้านทานกันเถอะ
ราคาสมาชิก ฿ 1,980
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่
ราคาสมาชิก ฿ 2,350
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดกระตุ้นภูมิต้านทาน ป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ติดหวัดง่าย และภูมิต้านทานไม่แข็งแรง
ราคาสมาชิก ฿ 2,850
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดร่วมรักษาหวัด และไข้หวัดใหญ่
ราคาสมาชิก ฿ 2,000
ราคาพิเศษ ฿ 1,900
โปรโมชั่น ชุดสุดยอดภูมิต้านทาน
ราคาสมาชิก ฿ 1,430
ราคาพิเศษ ฿ 1,100
โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้างภูมิต้านทาน ต้านไวรัส หลอดเลือดแข็งแรง
ราคาสมาชิก ฿ 1,780
ราคาพิเศษ ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุดย้อนวัย ต้านไวรัส