Share

นักวิทยาศาสตร์พบว่า คนอ้วน และคนผอม มีจุลชีพในลำไส้ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน มีงานวิจัยในเรื่องสัดส่วนของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ออกมาหลากหลายงานวิจัย บางงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในคนอ้วนจะมีจำนวนของไบฟิโดแบคทีเรีย ( Bifidobacteria) น้อยกว่าในคนผอม และบางงานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า ในคนอ้วนจะมีจำนวนของแลคโตแบซิลไล (Lactobacilli) น้อยกว่าในคนผอม

ทั้งไบฟิโดแบคทีเรีย และแลคโตแบซิลไล ล้วนอยู่ในกลุ่มจุลชีพตัวดี หรือจุลชีพที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ และต่อร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น นักวิทยาศาสตร์พบว่า ประชากรจุลชีพตัวดีในลำไส้ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอัตราการเผาผลาญของร่างกายมนุษย์ และการที่มนุษย์จะมีสัดส่วนของประชากรจุลชีพตัวดีในลำไส้มาก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในโปรแกรมลดน้ำหนักทุกรูปแบบ

กลไกในการที่จุลชีพตัวดีในลำไส้ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ผ่านกลไกการลดการอักเสบของลำไส้ และการบำบัดลำไส้รั่ว การย่อยสลายอาหารให้เกิดพลังงาน การเพิ่มความไวของเซลล์ร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน และการผลิตพลังงานในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

ชนิดของอาหารที่เรารับประทานมีผลอย่างยิ่งต่อประชากรจุลชีพในลำไส้ของเรา ขณะเดียวกัน จุลชีพในลำไส้ของเราก็เป็นตัวกำหนดชนิดของอาหารที่เรารับประทาน เมื่อในทางเดินอาหารของเรามียีสต์มากเกินไป จะทำให้เรามีความรู้สึกอยากรับประทานของหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาล และทำให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลา

นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความอ้วน และจุลชีพของมารดาก็ถูกส่งต่อให้กับทารกในครรภ์ในขณะคลอด และในช่วงเวลาของการให้นมบุตร เด็กทารกยังได้รับจุลชีพสายพันธุ์ต่างๆจากความใกล้ชิดและการสัมผัสจากคนในครอบครัว จุลชีพที่ทำให้อ้วนก็เช่นกัน มันถูกส่งต่อจากมารดาสู่ทารกได้ เด็กทารกที่ผ่านการผ่าคลอด มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องอ้วนมากกว่าเด็กทารกที่ลืมตาดูโลกจากการคลอดโดยธรรมชาติ เนื่องจากเด็กทารกที่มาจากการผ่าคลอดจะขาดจุลชีพหลายชนิดที่ควรจะได้รับจากช่องคลอดของมารดา ปริมาณและสัดส่วนของจุลชีพในลำไส้ของเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนเมื่อเด็กเติบโตขึ้น นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในเด็กที่มีประชากรจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรียอยู่น้อยในลำไส้ มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเมื่อเติบโตขึ้น

ในคนอ้วน มักจะมีสัดส่วนของจุลชีพตัวดีน้อยกว่าในคนผอม และมีจุลชีพชนิด LPS (Liposaccharide) และจุลชีพที่ผลิตสารมีเทน (Methane) อยู่ในปริมาณมาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความอ้วน การเกิดลำไส้รั่ว และการอักเสบเรื้อรัง

นักวิทยาศาสตร์พบว่า สัดส่วนของประชากรจุลชีพในหนู มีความคล้ายคลึงกับประชากรจุลชีพในมนุษย์ งานวิจัยหลายชิ้นในหนู ให้สัตว์ทดลองรับประทานจุลชีพชนิดไบฟิโดแบคทีเรีย แล แลคโตบาซิลไล พบว่า สัตว์ทดลองมีน้ำหนักลดลง นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า ในสัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมเกษตรเช่น วัว ควาย จะได้รับยาปฎิชีวนะจำนวนมาก และมีปริมาณไขมันสีขาวในร่างกายมาก เนื่องจากยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับ ไปทำลายสมดุลจุลชีพในลำไส้ของสัตว์

มาเติมจุลชีพตัวดีลงในโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อปรับสมดุลจุลชีพในลำไส้กันเถอะ

References

1. Kalliomaki M., Collado M.C, Salminen S., et al. Early differences in fecal microbiota composition in children may predict overweight Am J Clin Nutr March 2008 vol. 87 no. 3 534-538
2. 2. Kondo S, Xiao JZ, Satoh T, et al. Antiobesity effects of Bifidobacterium breve strain B-3 supplementation in a mouse model with high-fat diet-induced obesity. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(8):1656-61. Epub 2010 Aug 7
3. Takemura N, Okubo T, Sonoyama K. Lactobacillus plantarum strain No. 14 reduces adipocyte size in mice fed high-fat diet. Exp Biol Med (Maywood). 2010 Jul;235(7):849-56.

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น