Share

การกำจัดสารพิษออกจากเซลล์ ออกจากระบบเลือด ระบบเนื้อเยื่อ และออกจากร่างกายในที่สุด เป็นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพดี ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันมีโอกาสสัมผัสกับสารพิษมากมายที่ปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม สารพิษที่ใช้ในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ตำรับยาไทยมีสมุนไพรหลายชนิดที่ใช้กันมาแต่โบราณในการกำจัดสารพิษตกค้างต่างๆออกจากร่างกาย

ย่านางแดง ส่วนที่ใช้ คือ ต้น ใบ ราก ดอก เถา ย่านางมีรสจืดเย็น มีสรรพคุณในการดับพิษร้อน รากย่านางสามารถใช้แก้ไข้ได้ทุกชนิด ทั้งไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู ล้างพิษยาสั่ง ยาเบื่อ หรือถอนพิษจากพวกกินพิษสำแดง หรือกินของแสลง ถอนพิษเห็ดเมา พิษเมาสุรา ขับพิษโลหิต และน้ำเหลือง แก้ท้องผูก หรือใช้เถา หรือใบย่านางแดง ล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลง และสารเคมีตกค้าง แก้อาการแพ้ต่างๆ ล้างพิษยาเสพติด แก้ท้องผูกไม่ถ่าย

รางจืด ส่วนที่ใช้ คือ ราก ถอนพิษ แก้ไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ใช้รักษาพิษร้อนทั้งปวง แก้ประจำเดือนไม่ปกติ แก้ปวดหู แก้อักเสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัว มึนหัวเนื่องจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย ล้างพิษสารเสพติด ต้านสารเสพติด ใช้รากเข้ายารักษาโรคอักเสบ และปอดบวม ล้างพิษยาฆ่าแมลง และยากำจัดศัตรูพืชหลายชนิด ยาเบื่อชนิดต่างๆ ต้านพิษสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต และยาฆ่าหญ้าพาราควอต ลดพิษพาราไธออนในหนูขาว ล้างพิษสารกำจัดแมลงเมโทมิล ล้างพิษตะกั่วต่อสมอง

คนทา ส่วนที่ใช้ คือ ราก ลดไข้แก้อาการปวดได้เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล รักษาอาการไข้ เพื่อเส้น ไข้เหนือ ไข้จับสั่น ไข้ตักศิลา ไข้พิษ ไข้กาฬ ดับพิษหัวไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด ช่วยป้องกันอหิวาตกโรค แก้กระหายน้ำ แก้ร้อนใน แก้ตาเจ็บ ขับลม แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้โรคทางเดินลำไส้ ช่วยสมานบาดแผล แก้อาการปวด บวม พอง แก้อาการปวดเมื่อย

ชิงชี่ ส่วนที่ใช้ คือ ราก รากรสขมขื่น แก้โรคที่เกิดในท้อง โรคกระเพาะ ขับลมภายใน แก้ไข้ร้อนทุกชนิด แก้ไข้พิษ แก้โรคตา โรคกระเพาะ แก้ไข้ต่างๆ แก้พิษ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่างๆ แก้หืด แก้เจ็บในทรวงอก เป็นยาระงับความร้อน กระทุ้งพิษไข้ออกหัด อีสุกอีใส แก้หืด ขับปัสสาวะ ขับน้ำเหลืองเสีย ตำรายาไทยใช้รักษามะเร็ง แผลเรื้อรัง เน่าลุกลาม รักษายาก ใช้เป็นยาบำรุงหลังคลอดบุตร

เท้ายายม่อม ส่วนที่ใช้ คือ ราก เป็นยาแก้ไข้ หรือใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้ พิษกาฬ กระทุ้งพิษไข้หวัด ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้เพื่อดีพิการ ถอนพิษไข้ทุกชนิด ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้พิษทุกชนิด แก้อาเจียน ดับพิษฝี แก้อาการแพ้ อักเสบ ปวด บวม เป็นยาถอนพิษไข้กาฬ หรืออาการไข้ที่มีตุ่มบนผิวหนัง มีสรรพคุณโดยรวม คือเป็นแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ต่างๆ แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต และช่วยถอนพิษผิดสำแดง

มะเดื่อชุมพร ส่วนที่ใช้ คือ ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ หรือไข้พิษทุกชนิด ขับกล่อมเสมหะ และโลหิต แก้อาการร้อนใน เป็นยาบำรุงหลังการคลอดบุตร

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น