Share

ร่างกายของมนุษย์เรา ผลิตของเสียออกมาตลอดเวลา ทุกวินาทีแม้เราจะไม่ได้รับประทานสิ่งใดเข้าไปในร่างกาย ระบบเผาผลาญ และระบบหายใจของเซลล์ก็ยังดำเนินต่อไป หากร่างกายของเรากำจัดของเสียออกไปได้ไม่ทัน ของเสียเหล่านั้นย่อมสะสมอยู่ที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย และขบวนการนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา นักวิทยาศาสตร์ตะวันออก เชื่อว่าความชราเริ่มขึ้นตรงจุดนี้ เมื่อร่างกายของมนุษย์เริ่มมีของเสียสะสม นักสรีรวิทยาที่มีชื่อเสียง ชื่อ Alexia Carrell ชาวฝรั่งเศส ตัดส่วนหัวใจของลูกไก่ที่ยังไม่ได้ฟักเป็นตัวออกมา และแช่หัวใจลูกไก่ ไว้ในสารละลายที่มีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับร่างกายของไก่ เขาเปลี่ยนสารละลายให้หัวใจลูกไก่ทุกวัน และสามารถเก็บหัวใจที่ยังเต้นนี้ไว้ได้ถึง 28 ปี หัวใจลูกไก่ในสารละลายหยุดเต้น ในวันที่เขาตัดสินใจหยุดเปลี่ยนสารละลาย เพื่อสรุป และจบการทดลอง เขาสรุปว่าหากเราสามารถกำจัดของเสียออกจากเซลล์ได้ทุกวัน เราก็จะสามารถคงความสดใหม่ และชีวิตของเซลล์ไว้ เขาได้ตั้งสมมุติฐานว่า นี่คือ เคล็ดลับของการมีอายุยืนยาว และเคล็ดลับแห่งความเป็นหนุ่มสาวชั่วกาล

น้ำ น้ำเป็นตัวทำละลายที่ทรงพลัง และเป็นสารลึกลับในจักรวาล โดยเฉพาะโลกของการแพทย์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับน้ำได้ทุกวัน น้ำละลายทั้งสิ่งที่เรามองเห็น และสิ่งที่เราของเสียคาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะต่างๆ ร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ 70% และนำพาสารต่างๆเหล่านี้ไปยังเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย น้ำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปให้เซลล์ และกำจัด ของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์

เลือดของมนุษย์มีน้ำถึง 90% และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.3 – 7.45 ซึ่งเป็นค่าเลือดที่เป็นด่าง ค่าของความแตกต่างระหว่าง7.3 – 7.45 มองดูเสมือนว่าเล็กน้อย แต่เลือดที่มีค่า pH 7.45 มีปริมาณออกซิเจนมากกว่าค่าเลือดที่มี pH 7.3 ถึง 64.9% เพื่อที่จะคงความหนุ่มสาวของเราไว้ให้ยาวนานเราจะต้องกำจัดสารพิษออกจากร่างกายตลอดเวลาเพราะสารพิษที่ละลายในเลือดทำให้เลือดเป็นกรดการที่เราทำให้เลือดเป็นด่าง จะทำให้สารพิษถูกขับออกจากเซลล์ และเลือดเร็วขึ้น เมื่อเราพูดถึงความเป็นกรด-ด่างของเลือด จะหมายถึง ค่าเลือดที่วัดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ที่มาจากปอด ถ้าค่าเลือดนี้เท่ากับ 6.75 คือมีสภาพเป็นกรด เราจะเข้าสู่สภาวะโคม่าเพื่อป้องกันร่างกายจากความตาย ร่างกายของเราจะมีระบบปรับสมดุลกรด-ด่างในเลือด เมื่อร่างกายมีสภาวะเป็นกรด ร่างกายจะมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก เพื่อละลายลงมาในเลือด ทำให้เลือดเป็นด่าง ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะกระดูกพรุน อีกวิธีหนึ่งที่ร่างกายของเราป้องกันอันตรายจากภาวะเลือดเป็นกรด คือ การเปลี่ยนสารละลายที่เป็นกรด ให้กลายเป็นของแข็งในรูปแบบต่างๆ เช่นโคเลสเตอรอลที่เกาะหลอดเลือด และนิ่วในถุงน้ำดี

ความเครียด ไม่ว่าจะเกิดจากร่างกาย หรือ จิตใจล้วนแล้วแต่ทำให้เลือดเป็นกรด นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความเครียดด้านจิตใจ ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดได้มากกว่าความเครียดทางร่างกายเสียอีก งานวิจัยที่ญี่ปุ่น พบว่าการดื่มน้ำด่างช่วยให้คลายเครียด และช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นในยามพักผ่อน ร่างกายจะมีการกำจัดสารพิษออกไปมากกว่าในยามที่เราเคร่งเครียด หรือทำงานหนักดังนั้นหลังการออกกำลังกายใดๆ จำเป็นต้องมีระยะพัก เพื่อให้ร่างกายได้กำจัดสารพิษออกไปผลของสภาวะที่เลือดเป็นกรดเช่นนี้ทำ ให้กระดูกบางกระดูกพรุน เกิดการสะสมของโคเลสเตอรอลในหลอดเลือด นิ่วในถุงน้ำดี และทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกในบริเวณนั้น เมื่อเรามองใบหน้าของคนหนุ่มสาว และคนชรา ความแตกต่างที่เห็นชัด คือผิวของคนชราจะมีไขมันสะสม และสีซีด ในขณะที่ผิวของคนหนุ่มสาว จะเนียนตึง แข็งแรง และมีสีสันสดใส นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชี้แจงว่า การดื่มน้ำด่างจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น มีการเผาผลาญไขมันเฉพาะที่มากขึ้น ลดการสะสมของเซลลูไลท์ ลดอาการผิวบวมไขมัน และผิวบวมน้ำนำไปสู่ภาพลักษณ์ และผิวพรรณที่แลดูอ่อนเยาว์

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น