Share

กรีน คอฟฟี่ บีน (Green Coffee Bean) หรือเมล็ดกาแฟเขียว คือ เมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่ว มีสารสำคัญชื่อ คลอโรเจนิค แอซิด(Chlorogenic Acid) ซึ่งมีงานวิจัยอย่างกว้างขวาง ทั้งในคน และในสัตว์ทดลอง ในการนำมาให้อาสาสมัครรับประทาน ก่อนอาหารประมาณ 30 นาที พบว่า หลังจากการรับประทานอย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครมีน้ำหนักลดลง และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายลดลงด้วย นอกจากนั้น ยังทำให้การดูดซึมของน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดช้าลง นอกจากนั้น ยังพบกลไกยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่ทางเดินอาหาร ยับยั้งการสร้างไขมันสะสม และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในหนูทดลองขนาดรับประทานแนะนำมีตั้งแต่ 700 – 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยรับประทานครั้งละ 250 – 400 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง

งานวิจัยกลไกของกรีน คอฟฟี่ บีน ต่อการลดน้ำหนัก มีผลการกระตุ้นอัตราการเผาผลาญร่างกายได้ถึง 3% – 11% และมีผลในการลดการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตจากทางเดินอาหาร ทำให้ไม่กระตุ้นอินซูลิน เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานแป้ง และน้ำตาล

มีงานวิจัยในหนูทดลอง พบว่า คลอโรเจนิค แอซิด สามารถทำให้หนูทดลองมีน้ำหนักลดลงได้ รวมทั้งลดการดูดซึมไขมันจากทางเดินอาหารของหนูทดลอง ลดไขมันในตับของหนูทดลอง และกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนอะดิโปเนคติน (Adiponectin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนในการเผาผลาญไขมัน นอกจากนี้ ยังทำให้หนูทดลองมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง

งานวิจัยทดสอบผลของกรีน คอฟฟี่ บีนในการลดน้ำหนักในมนุษย์มีหลายการทดลอง ผลล้วนออกมาตรงกันว่า การรับประทาน กรีน คอฟฟี่ บีนในขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 200 มก./วัน มีผลทำให้น้ำหนักอาสาสมัครที่เข้ารับการทดสอบลดลง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยกรีน คอฟฟี่ บีน ในการลดน้ำหนัก ยังต้องการงานวิจัยที่กว้างขวางกว่านี้

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทั้งหมดสรุปได้ว่า กรีน คอฟฟี่ บีน เป็นสารสกัดที่น่าสนใจ ในการนำมารักษาร่วม ในผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก กระตุ้นการเผาผลาญ ผู้มีน้ำตาลในเลือดสูง และที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ร่วมกับการออกกำลังกาย และการปรับอาหารที่รับประทาน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น