Share

สารกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ หรือ Stem Cells Enhancer มีงานวิจัยในโลกของการแพทย์มาในระยะหนึ่งแล้ว โดยมีทฤษฎีว่าสารกลุ่มนี้ เมื่อบริโภคแล้ว จะไปกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์จากไขกระดูก และกระตุ้นการเคลื่อนตัว ของสเต็มเซลล์ออกจากไขกระดูก ทำให้มีปริมาณสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น

เนื่องจากสเต็มเซลล์เป็นเซลล์อัจฉริยะ มันจะเคลื่อนไปตามกระแสเลือด ยังส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องการการซ่อมแซม แล้วทำการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และ อวัยวะต่างๆ สารที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์ที่ผ่านการวิจัยได้แก่ สารสกัดเมล็ดองุ่น สาหร่ายแอสต้าแซนทิน สาหร่ายสไปรูลิน่า ผักโขม บลูเบอร์รี เป็นต้น

โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมอง ทำหน้าที่สร้างความเจริญเติบโต และ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของร่างกายกระตุ้นการเผาผลาญ และ ย้อนวัย ปัจจุบันนี้ องค์การอาหารและยา (FDA) สหรัฐอเมริกา ประกาศยอมรับ การฉีดโกรท ฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย และ บำรุงความงาม นอกเหนือจากการฉีดเพื่อกระตุ้นความสูงของเด็กที่ได้รับการยอมรับมานานนับ 10 ปีแล้วการให้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีดเพื่อการย้อนวัย มีรายงานว่า สามารถถอยวัยของผู้เข้ารับการรักษา ได้เป็น 10 ปี อย่างไรก็ตามการให้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีด ต้องมีการวัดระดับโกรท ฮอร์โมน ในกระแสเลือดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก อาจมีผลข้างเคียงสูงและ ราคาแพง

นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น อาร์จีนีน ไกลซีน กลูตามีน ไลซีน ออร์นิทีน และ ทริบโทแฟน ซึ่งเราเรียกว่า ซีครีตาก็อค (secretagogues) สามารถเพิ่มกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดยธรรมชาติ และสามารถใช้เพิ่มระดับโกรท ฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย และ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ โกรท ฮอร์โมน ถือเป็นฮอร์โมนหลักของร่างกาย เนื่องจากมันเกี่ยวพันกับฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกาย นอกจากผลในการย้อนวัยแล้ว โกรทฮอร์โมนยังให้ผลในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน และ สร้างโปรตีนในร่างกาย ทำให้มีการนำผลของโกรท ฮอร์โมนมาในการลดไขมันในร่างกาย และ ลดน้ำหนักได้ด้วย

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น