Share

ตับ เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษ และเป็นศูนย์กลางของการแปรรูป คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ในขณะที่ ไต เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย และขับออกทางปัสสาวะ สภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้การทำงานของไตลดลง เรียกว่า สภาวะไตวาย (Renal Failure) ซึ่งมีอาการตั้งแต่ไตวายเรื้อรัง จนถึงไตวายเฉียบพลัน ซึ่งต้องอาศัยการฟอกไต ในกระบวนการฟอกไต ร่างกายจะมีการสูญเสียกรดอะมิโนออกไปจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต ควรจะได้รับสารอาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นทดแทน

มีรายงานว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น แอล-อาร์จินีน แอล-ออร์นิทีน แอล-กลูตามีน และแอล-เมทิโอนีน ทำให้การทำงานของไตในผู้ป่วยไตวายดีขึ้น นอกจากนี้ แอล-อาร์จินีน ยังมีบทบาทลดความดันโลหิต ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนของภาวะไตวาย แอล-อาร์จินีน แอล-กลูตามีน และแอล-เมทิโอนีน ยังทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสียหายของไตที่เสื่อมสภาพลงด้วย

แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน ในหนูทดลองที่มีภาวะไตวาย พบว่า ทำให้อัตราการกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความดันโลหิต อันเป็นผลข้างเคียงของภาวะไตวาย และยับยั้งการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation End Products) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

แอล-ออร์นิทีน (L-Orthinine) มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน ในเซลล์ตับของหนูทดลองที่เป็นไตวายพบว่ามีกรดกัวนิดิโอซัคซินิคแอซิค (Guanidiosuccinic Acid) ซึ่งเป็นสารจากการที่มียูเรีย (Urea) คั่งในตับลดลง แสดงว่ามีสภาวะการทำงานของไตดีขึ้น

แอล ออร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ แอลกอฮอล์โดยทำลาย แอลกอฮอล์ และ อะเซทัลดีไฮด์ ทำให้หลับลึกขึ้น แม้หลังจากดื่มสุรา และเป็นสารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน ตัวหนึ่ง มีบทบาทสำคัญในการทำลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นพิษต่อไต และสมอง งานวิจัยการใช้กรดอะมิโนออร์นีทีน ร่วมกับอาร์จินีน พบว่าทำให้ไตของหนูทดลองที่ไตวาย ขับของเสียออกได้มากขึ้น และเลือดไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น ในยุโรปมีการใช้ แอล ออร์นีทีน เป็นยารักษาโรคตับ และโรคไต ในผู้ป่วยที่ตับ และไตเสื่อมอย่างรุนแรง หรือ ผู้ป่วยตับวาย ไตวาย

แอล-กลูตามีน (L-Glutamin) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นการสร้างกลูต้าไธโอน ซึ่งมีคุณสมบัติลดการถูกทำลายของไต โดยอนุมูลอิสระ และเป็นสารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ

แอล-ซีสเทอีน (L-Cysteine) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นการสร้างกลูต้าไธโอน ซึ่งมีคุณสมบัติลดการถูกทำลายของไต โดยอนุมูลอิสระ และเป็นสารอาหารเพื่อการล้างพิษตับ

แอล-เมทิโอนีน (L-Methionine) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่ง ลดการถูกทำลายของหน่วยไต และซ่อมเซลล์ตับที่เสื่อมสภาพ

เพอร์รีดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Peridoxine Hydrochloride) ให้วิตามินบี 6 ในผู้ป่วยโรคไตมักจะขาดวิตามินบี 6 เมื่อได้รับวิตามินบี 6 พบว่า มีอัตราการทำงานของไตเพิ่มขึ้น

วิตามินดี 3 (Vitamin D3) เนื่องจากวิตามินดีมีการแปรรูปให้อยู่ในรูปที่ใช้งานได้ที่ไต ผู้ป่วยไตวายจะมีอาการขาดวิตามินดี และควรได้รับวิตามินดีเสริม เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น