Share

โพรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง แบคทีเรียในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ ในรูปที่เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อรับประทานด้วยปริมาณที่พอเหมาะจะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค เช่น แบคทีเรียสายพันธุ์ Bifidobacteria ซึ่งมีประโยชน์กว่า Lactobacilli

โพรไบโอติกเป็นแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ในการช่วยปรับสมดุลของสภาพแวดล้อมในระบบลำไส้ ทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์มีจำนวนมากขึ้นก็สามารถเกาะติดผนังลำไส้ และแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียชนิดก่อโรคมาเกาะติดผนังลำไส้ และหลั่งสารพิษที่มีผลทำให้เยื่อบุลำไส้อักเสบได้

พรีไบโอติก (Prebiotic) เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสายสั้น หรือ โอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งร่างกายเราย่อยไม่ได้ แต่แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้สามารถนำไปใช้เป็นอาหารได้ พรีไบโอติกจึงมีผลทำให้กระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่ม Bifidobacteria และ Lactobacilli

พรีไบโอติกเป็นอาหารให้กับเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ใหญ่ ทำให้แบคทีเรียมีประโยชน์เจริญเติบโตได้ดี ทำให้ปริมาณอุจจาระเพิ่มขึ้น เมื่อแบคทีเรียนำไปใช้ก็จะให้พลังงาน และสารบางชนิด เช่น กรดแลคติก และกรดไขมันชนิดสายสั้น ซึ่งกระตุ้นการเจริญของกลุ่มแบคทีเรียชนิดดี สภาวะความเป็นกรดที่เกิดขึ้นจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายบางชนิดในลำไส้ได้ เช่น Clostridium perfringens, Salmonella spp. และ Esherichia coli เป็นต้น จึงมีผลช่วยป้องกันอาการท้องเดินโดยเฉพาะจากการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเส้นใยอาหาร ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วย ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้ลำไส้ ดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และสังกะสี

นอกจากนี้พรีไบโอติกสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลต่อการทำหน้าที่ของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานในลำไส้ มีผลเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์เยื่อบุผิวของลำไส้ซึ่งสามารถ ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น