Share

มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับผลของการรับประทานถั่วเหลือง ภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของสารเคมีในถั่วเหลืองที่มีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมนุษย์ผลิตจากรังไข่ที่เรียกว่า เอสโตรเจน ในพืชเราจะเรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทำให้เกิดคำถามว่า ไฟโตเอสโตรเจนจากพืช จะสามารถก่อ หรือกระตุ้นการเกิดมะเร็งในมนุษย์ได้หรือไม่ หรือจะสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกายคนได้หรือไม่

ในถั่วเหลืองมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอล ที่มีชื่อว่า ไอโซฟลาโวน (Isoflavones) ซึ่งเป็นไฟโตเอสโตรเจนชนิดหนึ่ง มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อ Estradiol (17 - b-estradiol) แต่มีฤทธิ์น้อยกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่มากนัก ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen Receptor) 2 ชนิด ชนิดแรกที่มนุษย์ค้นพบมีชื่อว่า Estrogen Receptor Alpha(ER- Alpha) หาก ER-Alpha ถูกกระตุ้นมากเกินไป จะก่อให้เกิดมะเร็งหลายชนิดในมนุษย์ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่

ในช่วงปลายปี 1990 ได้มีการค้นพบตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ER-Beta เมื่อ ER-Beta ถูกกระตุ้น จะก่อให้เกิดผลของการยับยั้งการเกิด และเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิดโดยการยับยั้งผลที่เกิดจากการที่ ER-Alpha ถูกกระตุ้น

สารเจนิสติน ซึ่งเป็นไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง ออกฤทธิ์โดยการจับกับ ER-Beta ให้ผลยับยั้ง การก่อมะเร็งจากอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เต้านม ปีกมดลูก ปากมดลูก เยื่อบุมดลูกรวมไปถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย ในขณะที่ให้ผลการยับยั้งการก่อมะเร็ง แต่กลับไปกระตุ้นผลดีด้านอื่นๆ ของฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และผิวขาวขึ้น เพราะเจนิสติน มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินใต้ผิวหนัง ส่วนที่จับกับ ER-Alpha ก็มีฤทธิ์อ่อนกว่าเอสโตรเจนจากรังไข่มากนัก ทำให้เกิดผลการยับยั้งการเกิดมะเร็ง แทนที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง

ผลในด้านดีของการกระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนบนเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้แก่ การป้องกันการสูญเสียแคลเซียมออกจากมวลกระดูก ให้ผลดีต่อหลอดเลือด โดยมีผลในการขยายหลอดเลือด ให้ผลดีกับคนไข้ความดันโลหิตสูง ลดอาการอักเสบ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล เหมาะกับสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนการให้ฮอร์โมนสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังให้ผลดีในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น